"; document.title='\u200E'; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr+newstr+footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; } 不动产证书作废公告--富锦市人民政府

          不动产证书作废公告

          发布时间: 2019-04-25 14:04| 字体显示: [ ] [ ] [ ]

                                                                                             编号:20190010

          因我机构无法收回下列他项证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。

          序号

          不动产证号

          权利人

          规划用途

          坐落

          备注

          1

          黑(2018)富锦市不动产权第0005325

          徐生辉

          仓储

          向阳社区31组星语新苑C5号楼000109

           

          2

          黑(2016)富锦市不动产权第0005724

          徐生辉

          住宅

          向阳社区31组星语新苑C6号楼4单元402

           

                                                                公告单位:富锦市不动产登记中心
                                                                    2019425                         

           

           


          打印本页    关闭窗口